Train mij In

Vraag en aanbod in balans!

In dit deel van de spelsimulatie zijn de spelers als koppel een PV-partij (Programma Verantwoordelijke). PV-partijen vertegenwoordigen hun klanten op de energiemarkt. Zij moeten ervoor zorgen dat ze alle elektriciteit leveren die hun klanten gaan gebruiken. Hiervoor hebben eigen productiemiddelen, maar ze kunnen elektriciteit ook inkopen en aanbieden aan andere PV-partijen. Dit alles proberen ze natuurlijk tegen zo laag mogelijke kosten.

Alle PV partijen moeten individueel in balans zijn, alle productie, inkoop en verkoop moet samen gelijk zijn aan de geschatte klantbehoefte. Ook alle PV-partijen, die gezamenlijk de markt vormen, moeten samen net zoveel elektriciteit leveren als de klanten gaan afnemen.

Netveiligheidsanalyse

Om te kijken of het hoogspanningsnetwerk alle transporten aan kan, moeten de spelers een netveiligheidscheck uitvoeren. Alle transporten die de PV-partijen in het eerste deel van het spel hebben gepland worden op de netkaart neergezet. Vervolgens worden verwachte knelpunten geïdentificeerd en gekwantificeerd. Daarbij moeten zij nagaan of aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan.

Om er voor te zorgen dat knelpunten in het net niet optreden kunnen de spelers verschillende maatregelen nemen. Zo kunnen ze op- en afregelen, redispatchen, VNB’s herroepen en dwarsregeltransformatoren inzetten.

Dit deel van de spelsimulatie spelen alle deelnemers samen de rol van TenneT.

Meld je direct aan voor de training!

Neem contact met ons op of meld je aan via Springest.

Direct aanmelden
Vragen? Neem dan contact op!

Mail ons naar info@simpuls.nl of bel ons op 06-2222-6666

Contact opnemen
Arrowup
Arrowdown