Wall

Inventarisatie- en verificatiesessie met projectteams, afdelingen of samenwerkingsverbanden

Kiezen welke acties je neemt om de risico’s van je afdeling of project te beheersen is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel in risicomanagement. Om dit goed te kunnen doen heeft u eerst een goed overzicht nodig van de risico’s en hun prioriteit. Vervolgens moeten er maatregelen worden bedacht die bijdragen aan de matiging van de risico’s. Hierbij is het van belang om niet alleen te kijken naar het effect van de maatregel, maar ook naar de haalbaarheid en de mogelijke risico’s die ontstaan bij het toepassen van de maatregel. Als je dit weet, dan kun je de beste keuzes maken.
Voor dit hele proces heeft Simpuls een stapsgewijze methode ontwikkeld die helpt bij het vullen van het risicoregister en het plan om hiermee aan de slag te gaan.

Veilig

Overzicht met een risico SimWall

Om goed overzicht te houden op de risico’s van een afdeling of project zetten we een speciale  SimWall in. Hierop combineren we een aanpasbare heatmap, met een risico top. De grootste risico’s worden in meer detail beschreven. Daarnaast is er veel aandacht voor de maatregelen en acties die genomen worden op de risico’s te verminderen. Deze Simwall geeft overzicht en stelt je in staat om op een eenduidige manier over de risico’s te communiceren.

Bekijk case
Stakeholder management case Enexis
Een interactieve en leuke sessie bij Enexis. Voor deze sessie hebben we een maatwerk spelsimulatie ontwikkeld gebaseerd op een repressief Enexis project.
Bekijk case
Risico management sessie gemeente Arnhem
Risico management sessie bij de gemeente Arnhem
Bekijk case
Case toolkit TenneT IT Way of Working
Case over hoe je met onze toolkit medewerkers ondersteunt en een structuur biedt om het gesprek aan te gaan over gedrag.
Arrowup
Arrowdown