Transporteren

Risico gebaseerd keuzes maken: een risicomatrix

Om keuzes te maken binnen Asset management, is een afwegingskader noodzakelijk. Het is nodig om risico’s onderling te vergelijken, waarbij de aard van de risico’s nogal kunnen verschillen. Het hanteren van een risicomatrix of bedrijfswaarden matrix is een manier om dit te doen. Het maken van een risico-matrix is geen makkelijke opgave. Daarbij komt dat binnen een organisatie vanuit verschillende perspectieven naar risico’s wordt gekeken. Een corporate perspectief, een projectmanagement perspectief, een cybersecurity perspectief, een asset management perspectief, etc. Een risicomatrix die al deze perspectieven goed afdekt is in veel gevallen niet mogelijk. Het is dan wel van belang dat een consistente lijn wordt gevoerd tussen de perspectieven. Wij helpen met het opzetten van een risicomatrix die past binnen de organisatie.

AM

Ervaren van asset management: Wie doet wat?

Om het proces van asset management in de organisatie duidelijk te maken is het gesprek over rollen, verantwoordelijkheden en taken van belang. Door middel van een eenvoudig toe te passen werkvorm op maat kan het gesprek worden gevoerd over ‘wie nu eigenlijk precies wat doet’.  Vanuit verschillende perspectieven wordt een functie of afdeling belicht waarmee het begrip over de rol steeds duidelijk wordt. Binnen de werkvorm ontstaat de discussie over of het in de praktijk ook zo gaat en waar onduidelijkheden of verwonderingen zitten. Met een logische aanleiding en focus vindt het constructieve gesprek plaats over hoe asset management in elkaar zit.

Bekijk case
Stakeholder sessie opdrachtgever opdrachtnemer
Overdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer
Bekijk case
SimWall Stedin energiedagen
Stedin SimWall, op basis van stellingen met elkaar in gesprek
Bekijk case
Safety Wall project Krimpen
Veiligheid overzichtelijk en duidelijk met de Safety SimWall op station Krimpen (TenneT en Volker Energy Solutions)
Arrowup
Arrowdown