Wall

Inventarisatie- en verificatiesessies voor stakeholders en risico’s voor projecten

Kiezen welke acties u neemt om de risico’s van je afdeling of project te beheersen is mogelijk het belangrijkste onderdeel in risicomanagement. Om dit goed te kunnen doen heeft u eerst een goed overzicht nodig van de risico’s en hun priotiteit. Vervolgens moeten er maatregelen worden bedacht die bijdragen aan de matiging van de risico’s. Hierbij is het van belang om niet alleen te kijken naar het effect van de maatregel, maar ook naar de haalbaarheid en de mogelijke risico’s die ontstaan bij het toepassen van de maatregel. Als u dit weet, dan kunt u goede keuzes maken.
Voor dit hele proces heeft Simpuls een stapsgewijze methode ontwikkeld die helpt bij het vullen van het risicoregister en het plan om hiermee aan de slag te gaan.

Simwall

Overzicht met een project-SimWall

Om goed overzicht te houden op een project en om er met stakeholders over te kunnen communiceren gebruiken we een Simwall. Hierop combineren we verschillende inhoudelijke en beheersmatige onderdelen van het project en visualiseren deze op een aansprekende manier. Denk hierbij aan projectdoel, de beoogde resultaten, risico’s, stakeholderveld, WBS en PBS, planning, acties en natuurlijk de status en voortgang.

Bekijk case
Politie Risico sessie – Eigenaarschap & Betrokkenheid
Risico sessie bij de Politie voor het vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap
Bekijk case
Safety Wall project Krimpen
Veiligheid overzichtelijk en duidelijk met de Safety SimWall op station Krimpen (TenneT en Volker Energy Solutions)
Bekijk case
SimWall Stedin energiedagen
Stedin SimWall, op basis van stellingen met elkaar in gesprek
Arrowup
Arrowdown