Bij de start verdeelden de deelnemers zich over 12 tafels waar een begeleider klaar stond om hen door het spel te leiden. Elke deelnemer moest in de huid kruipen van een van gemeenten in het Land van Cuijk. Hierbij mocht men niet de eigen gemeente vertegenwoordigen.

Het doel van de simulatie was om samen een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de RES-opgave. Door duurzame initiatieven te ontwikkelen, werden RES-punten gescoord. Deze initiatieven konden de deelnemers zowel op lokaal als regionaalniveau uitvoeren. Uiteraard moesten de voorgestelde initiatieven wel eerst voor besluitvorming naar de raad. In spelronden die ruwweg staan voor een jaar ging men enthousiast aan de slag. Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, gelden en ambtenaren konden de deelnemers samen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de energietransitie.
De RES-opgave ervaren

Alle begin is lastig, dus ook deze spelsimulatie. In de eerste ronde waren de deelnemers vooral bezig met het begrijpen van de opties die ze hadden en hoe het spel werkt. De parallel naar de praktijk hierbij is dat mensen de RES-opgave en het bijbehorende proces eerst goed moeten snappen voordat ze deze opgave samen effectief en efficiënt in kunnen vullen.
In de eerste spelronde was men met name gefocust op de lokale initiatieven die binnen de eigen gemeente ontwikkeld kunnen worden. Sommige gemeenten kwamen er achter dat de initiatieven die zij hadden ontwikkeld te duur of minder bijdroegen dan verwacht.

Vanaf de tweede ronde hadden de raadsleden en wethouders het spel al veel meer in de vingers en gingen zij breder kijken. Men startte de eerste gesprekken over regionale initiatieven en de eerste middelen werden voor deze grotere initiatieven gereserveerd. Daarbij gingen de deelnemers ook steeds meer letten op welke initiatieven het beste passen bij de unieke kenmerken van de verschillende gemeenten. Hiermee werden de nodig bonuspunten verdiend.
Ook kregen de deelnemers door hoe zijn de besluitvorming konden versoepelen en kregen zij steeds meer gevoel bij welke initiatieven het meest rendabel waren.

Op het moment dat alle gemeenten lekker op weg waren, ontdekte zij dat de markt overspoeld werd door alle initiatieven die men wilde realiseren. Opnieuw ontstond er een keuze moment voor de deelnemers om te bepalen in welke volgorde de markt de initiatieven moest oppakken. Dit leidde geregeld tot stevige onderhandelingen, wat gepaard ging met een gezonde dosis humor.
De deelnemers spanden zich ook in om de relaties met de markt te verbeteren waardoor de markt later in de simulatie meer werk aan kon.

Op basis van wat de deelnemers tegen kwamen in de simulatie, ging men ook met elkaar in gesprek over de ervaringen uit de praktijk. Zo ging het over initiatieven die al gerealiseerd zijn, over besluiten die binnenkort bij raden voorliggen en de complexiteit van de RES-opgave.

Uiteindelijk speelden de deelnemers de simulatie ongeveer 2 uur waarin zij allemaal 5 tot 7 simulatieronden hebben voltooid. In deze tijd hebben de deelnemers ervaren wat de RES-opgave inhoudt, elkaar beter leren kennen, gelachen en gezien wat het belang van gemeentelijke samenwerking is. Al met al een zeer geslaagde avond, met veel memorabele quotes.

Vergelijkbare cases

Bekijk case
HRO Let’s go toolkit
Als onderdeel van het HRO programma heeft Stedin deze praktijkdoos ontwikkeld. Het doel van de praktijkdoos is om eenvoudig, snel en interactief HRO gedrag in teams te bespreken. Voor teams om zelfstandig mee aan de slag te gaan wanneer hun dat uitkomt.
Bekijk case
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dit tweeluik is ontwikkeld om studenten van de ICT opleiding van de Hogeschool Utrecht op een andere manier inzicht te geven in de vervolgstudies die zij binnen de faculteit kunnen kiezen.
Meld je aan voor een gratis demo!

Vraag nu de gratis demo aan!

Direct aanvragen
Vragen? Neem dan contact op!

Mail ons naar info@simpuls.nl of bel ons op 06-2222-6666

Contact opnemen
Arrowup
Arrowdown